Jedálna karta Up

 • Čipová karta, platná 3 roky
 • Umožňuje bezkontaktné aj kontaktné platby
 • Slúži výlučne na zabezpečenie stravovania
 • Najnižšia hodnota platby kartou je v súlade s opatrením MPSVR o výške stravného
 • Karta sa vydáva na meno zamestnanca a doručuje zamestnávateľovi alebo priamo zamestnancovi
 • Zamestnávateľ si pri prvej objednávke karty určuje úroveň jej personalizácie: potlač farebným logom, menom firmy, menom zamestnanca

 • 1číslo karty
 • 2platnosť
 • 3meno držiteľa
 • 4zamestnávateľ držiteľa
 • 5čip
 • 6IIN
 • 7CVV
 • 8miesto pre logo zamestnávateľa
 • 9miesto pre čiarový kód

Ako to funguje?

 • Zamestnávateľ jednorázovo objedná karty a následne len doobjednáva elektronické jedálne kupóny.
 • Všetky úkony spojené s kartou: aktiváciu, deaktiváciu, blokovanie, požiadavky na vydanie novej karty je možné realizovať prostredníctvom modernej zákazníckej zóny.

Úsporné riešenie

 • Distribúcia elektronických jedálnych kupónov prebieha on-line, bez fyzického zásahu zamestnávateľa, preto toto riešenie prináša výraznú úsporu času ako na strane zamestnávateľa, tak i na strane zamestnanca

Bezpečný systém

 • Karta je bezpečným nosičom elektronických jedálnych kupónov. Jej doručenie, denné používanie či vyradenie z používania je elektronicky ošetrené a sledované.
 • Platby sú overiteľné 24 hodín 7 dní v týždni
 • Zabezpečený on-line priestor: všetky informačné toky spojené s úhradami a prevádzkou zákazníckej zóny sú chránené.

1/

Objednávka kariet a kreditov

2/

Platba

objednáte si karty a elektronické jedálne kupóny, ktoré sú pripísané na účty zamestnancov platba v prevádzke – kontaktná alebo bezkontaktná

3/

Kontrola

4/

Objednávka kreditu

každý používateľ si môže skontrolovať stav prostriedkov na karte na svojom účte, ako aj realizované transakcie zamestnávateľ doobjednáva elektronické jedálne kupóny, ktoré sú pripísané na účty zamestnancov