O karte Up Jedálny kupón Chèque Déjeuner

Rovnako ako papierové jedálne kupóny, karta slúži výlučne na stravovanie, všetko je však jednoduchšie:

 • nemusíte kupóny zbierať, počítať, zasielať na preplatenie, len nastavíte, kedy Vám systém uzatvorí elektronickú súpisku, vyplatí peniaze a doručí faktúru.
 • máte prístup k štatistikám, možnosť osloviť držiteľov karty reklamou a možnosť operatívnej kontroly stavu svojho účtu.

 • Bez bankových poplatkov
 • Platba vždy krytá, on-line overovanie zostatku

 • 1číslo karty
 • 2platnosť
 • 3meno držiteľa
 • 4zamestnávateľ držiteľa
 • 5čip
 • 6IIN
 • 7CVV
 • 8miesto pre logo zamestnávateľa
 • 9miesto pre čiarový kód

Ako karta Up funguje?

1/

Platba kartou

2/

Prevod na Váš Up účet

Zákazníci u Vás zaplatia elektronickými jedálnymi kupónmi prostredníctvom karty Up Jedálny kupón. Do 50 € sú platby bez použitia PIN kódu. Po realizácii platby sú elektronické jedálne kupóny pripísané na Váš účet v Zákazníckej zóne Up Slovensko.

3/

Uzávierka elektronickej súpisky

4/

Prevod na Váš bankový účet

Úhrady sa zbierajú počas obdobia, ktoré ste si zvolili ako periódu preplatenia – môžete si napr. vybrať automatické uzatváranie elektronickej súpisky dekádne alebo mesačne alebo si súpisku môžete uzatvárať k ľubovoľnému dátumu manuálne. Elektronické kupóny Vám budú preplatené na bankový účet uvedený v zmluve. Môžete požiadať aj o superexpresnú platbu, ktorá prebehne v nasledujúci pracovný deň po dni uzatvorenia elektronickej súpisky, alebo môžete požiadať o prevod na klubovú kartu Up Partner.

Účet v Zákazníckej zóne

Účet v zákazníckej zóne umožňuje:

 • Kontrolovať sumy akceptovaných elektronických jedálnych kupónov.
 • Meniť periodicitu a spôsob preplácania.
 • Mať presné štatistiky o prijatých elektronických jedálnych kupónoch (počet, hodnota...), špičkách v rámci dní, týždňov, mesiacov.
 • Atualizovať údaje o akceptačnom mieste a jeho ponuke, ktoré sú publikované na osobitnej prezentačnej stránke Vášho akceptačného miesta.
 • Sledovať všetky transakcie jednotlivo, ak spravujete viac akceptačných miest
 • Archív dokumentov.