Postup pre pokladníka/čašníka

Kontrola tovarov

Rovnako ako pri papierových kupónoch, čašník kontroluje, či sú tovary potravinového charakteru. Karta sa nesmie používať na nákup spotrebného tovaru, alkoholu a cigariet.

POS kontakt

  • použitie je rovnaké ako pri platbe bankovou kartou, vždy je potrebné zadať PIN
  • minimálna platba 0,01 €
  • výška platby nie je obmedzená

POS bez kontaktu

  • bez PIN
  • minimálna platba 0,01 €
  • maximálna platba 50 €, pri vyšších platbách treba zadať PIN

Overovanie

Vždy, aj pri bezkontaktných transakciách, prebieha on-line overovanie zostatku elektronických jedálnych kupónov.

Storno poslednej transakcie

  • zadaním čísla bločku
  • zadaním presnej sumy

Zamietnutie platby

  • možné dôvody: presiahnutý zostatok na karte alebo denný limit (v prípade, že ho zamestnávateľ nastaví), bezkontaktná platba nad 50 €, chyba spojenia
  • riešenie: čašník/pokladník požaduje dodržanie kritérií platby alebo úhradu inou formou