Čipová karta na meno s vlastným účtom

1/

každý zamestnanec má vlastný účet

2/

vždy dostupná on-line používateľská zóna

3/

infolinka a servisné služby k dispozícii

Pred prvým použitím treba kartu aktivovať, čo môže urobiť zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov naraz, alebo si každý zamestnanec aktivuje kartu sám vo svojom účte používateľa.

Zóna pre držiteľov karty

Moja karta na www.up-slovensko.sk slúži pre zamestnancov - držiteľov karty na kontrolu pohybov na účte a operácie spojené s aktiváciou či deaktiváciou karty.

Zóna je k dispozícii aj v mobilnej verzii pre Android na stiahnutie tu. Umožňuje kontrolu zostatku na karte, prezeranie transakcií, prvú aktiváciu či, v prípade potreby, deaktiváciu karty aj pohodlné vyhľadávanie reštaurácií v mobilnom telefóne.

Platba

 • Minimálna platba 0,01 €
 • Vždy overovanie online

Bankový POS – kontaktná platba

 • platba bez obmedzenia maximálnej výšky
 • vložte kartu do POS-u / PIN pad-u
 • zadajte PIN
 • počkajte na tlač potvrdenia

Bankový POS – bezkontaktná platba

 • po vyzvaní priložte kartu čipom k PIN pad-u
 • počkajte na tlač potvrdenia

Mobilný POS

 • len bezkontaktná platba do výšky 50 €
 • po vyzvaní priložte kartu čipom k spodnej časti M-POS-u
 • potvrdenie o platbe sa zobrazí na obrazovke M-POS-u spolu so zostatkom na karte

Storno poslednej transakcie

 • v prípade uhradenia nesprávnej sumy požiadajte obsluhu o storno platby
 • pri Storne dostanete čiastku späť na kartu v plnej výške
Zamietnutie platby
Presiahnutý zostatok na karte
Platba nižšia ako 3,38 €
Bezkontaktná platba nad 50 €

Kontakt
02/ 32 55 35 45